Whitetail

Whitetail

Whitetail, Pennsylvania

Painted in 2009